Postita vastus 
 
Teema reiting:
  • 0 Häält - 0 keskmine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Autor Sõnum
pimedus
Tavaliige

Postitusi: 77
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 10:47
Postitus: #1
SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
ÜRGNE KOLMAINSUS

Ja vabaduseuni sisaldab endas alati teatud ohtusid! Need Maamadude suhtlevad sosinad-sisinad-sasinad pilguhetkede kõrglainetes: Taevamadude kulgev olemine, Jäämadude lammutav minemine ja Tulemadude loov tulemine. Ajakeeristes üha edasiteostuv elujõe protsess kui ussjad taimeväädid vabas looduses – kujuneb teurgilises spiraalis kaose-korra keerukuse suunaline balantsvaimude Süvauneleja. Teiselt poolt vaadates selgineb esoteeriline binaarmõistuse Ööuneleja ja kolmandaks kiirgab eksoteeriline koloriithinge Päevauneleja.

Elusädeme eetertuuma ehk kvintessentsi tõelisest loomusest erinevad religioossed-spirituaalsed õpetused valdavalt vaikivad või siis väänavad seda omajagu üsna tundmatuseni. Selles on paralleele kristliku püha Triniti, hinduismi jumalate Trimurti ja kolme Nadi kanaliga, või vanas põhjala mütoloogias jumalvendade (Odin, Vili ja Ve) Triaadi, kolme Norni ja Yggdrasili Ilmapuu kolme juurega. Kuid neid omadusi ei viida spirituaalsetes õpetustes kunagi selgelt ja arusaadavalt elu eetertuumaga seosesse.

Mingil tasandil langeb nende kolmikutega kokku ka antiikaja Trivium: grammatika, dialektika/loogika ja retoorika. Lisaks meenub keskaja alkeemikute 3 põhiprintsiipi ehk Tria Prima: stabiilselt muutlik Elavhõbe, kindel-põhjalik Sool ja põlev-kiirgav Väävel. Niisamuti teatud kaasaegsetes psühholoogia teooriates põhitüüpide kolmik: Tegutsejad, Mõtlejad ja Suhteloojad.

Ürgsaladuste algsed filosoofilised küsimused – kes oleme, kust tuleme ja kuhu läheme? Ehk ühtne probleem - miks üldse midagi teha? See ongi elusädeme tuuma TRIFLUX (kolm-vool), mis sisaldab endas meie elulugude olemist (9 taevavärava Planetaarvaimude „influx”), hävimist (Kuu Mõistuse „diaflux”) ja sündimist (Päikese Hinge „outflux”) - miks siin maailmas üha edasi uneledes kasvame, või vastupidi jäigalt klammerdume ja mandume.

AJAVOOLUDESSE KLAMMERDUMINE LOLLIDEMAAL

Iga olend on algselt vaba jumalik Õpilane elulistes suhtlemisprotsessides, kuni tema loomulik ausus, huvi ja julgus võõrjõudude poolt lõhutakse ja/või sisemised ajavoolud lihtsalt ise unustatakse. Seega sisaldab vabadus alati endas ka teatud vastutust ja kolme algohtu! Kusjuures enamasti peetakse vabadust ohtlikumaks, kui turvalist parasiit-orjus suhet ennast... kuigi loogiliselt võiks justkui eeldada vastupidist.

Planetaarvoolu külge klammerdub tavapärane ja vanadesse uskumustesse kivistunud KONFORMISM. Konformisti põhinõrkuseks on vahetu ja rõõmsa eneseväljenduse puudus. Kuuvoolu külge klammerdub kogenematu ja isekates targutustes kääriv IGNORANTSUS. Ignorandi nõrkuseks on liigsest enesekesksusest tulenev elukogemuste puudus. Ja Päikesevoolu sisse klammerdub lihtsameelne ja uutes moetuultes lehviv NAIIVSUS. Naivisti põhinõrkus väljendub oskamatuses probleemidesse tõsiselt süveneda. Need kolmeks jagatud klammerdumist muudab inimesi järjest massiivsemalt pimedateks lollideks, kuna neid valitseb psühhopaatiliselt hullumeelne Kõikenägev Saturni Silm.

Seega tekib kalambuurne ja haige kolme klammerduja võidumäng: Kivi-Käärid-Paber, ehk Äärmuskonservatiiv-Äärmusliberaal-Äärmussotsialist, ehk Nats-Lits-Sots, ehk Kahvatus-Lamedus-Nüridus. Kuna vaba tervik on sihilikult lõhutud, tekib inimeste vahel põhimõtteline kommunikatsiooni probleem. Paradoksaalselt moondub ka see ainus vool, mille külge kramplikult kinnituti... tasakindlalt toimub sedasi riiklik ja ühiskonna totaalne mandumine. Mandunud inimest on aga paganama lihtne psühhopaatiliselt Kõikenägeva Saturni Silma poolt lollitada ja manipuleerida... läbi konfliktide ja sõjakeeristesse kiskumise omakasu väljapetta!

Seega kaasaegsed poliitilised põhivoolud põhinevad oma olemuselt iidsetel spirituaalsetel vooludel. Selgub et konservatiivsus põhineb hoopis tasakaalu säilitaval ja stabiilselt ringkulgeval (seotud vaatlemise ja asjade toimega) Olevikuvoolul, kus Vaim hoiab läbi tavakogemuste mõõdukust (SQ - spiritual quotence). Oleviku muutmiseks on vaja läbi teadmiste füüsilist sekkumist, seda voolu kannab endas kõige ehedamal kujul lihtsalt kohalolev Jooga praktika. Poliitiline liberaalsus põhineb nähtusi põhjalikult hindaval ja võrdleval (seotud meenutamisega) Minevikuvoolul, kus Mõistus otsib läbi liigitamiste selgemat mõistlikkust (IQ – intelligence quotence). Mineviku muutmiseks on tarvis arusaamiste ümbertõlgendamist, selle voolu spirituaalsed lätted on individualistlikus ja pingutavas Askeetluses. Poliitiline vasakpoolus ehk sotsialism põhineb ilmekal ja väljendusrikkal (seotud unistamiseg) Tulevikuvoolul, kus Hing püüab läbi emotsionaalsuse suuremat revolutsioonilist õnneenergiat inimhulkades väljendada (EQ – emotional quotence). Tuleviku püsivaks ja tõeliseks muutmiseks tuleb end teistele läbi värvikülluse avada, selle spirituaalsed väljendusvormid ilmnevad kollektivistlikus ja nautlevas ligimese Armastuses.

VABA TRIFLUX KOKKUVÕTVALT

1.) Taevamadude olevikuvoolu sisend (influx) – (F)AKTUAALNE, stoiline ja neutraalsust taotlev Teurgia; Kainelt vaatlev ja ringlev Planetaarvool (9 tasandiline); Jõumõjude TOIMED; Konkreetne Süvauneleja Tao; Tasakaalus usaldatav või kahtlev sisend (influx); Põhiküsimus, mis/kes toimub?; Aus ja Tõene SQ (spiritual quotence); Aktiivsuskeskuseks Kõht; Aju keskelt mööda seljaaju ja üldine kesknärvisüsteem; Traditsiooniline; Stabiilne, Vanemlik meeleolemus ja KONSERVATIIVNE poliitikakese (nn. „Old-Age”); Liigses ühekülgsuses KONFORMISTLIK (tavapärane) – Kivistuv ja kahvatu; Kogunevad VAIMU Teadmised, Meenutused ja Unistused (vaimulind Kaaren ja vaimuloom Karu); Kohaloev teurgiline ja JOOGALIK spirituaalsusvool.

2.) Jäämadude minevikuvoolu töötlus (diaflux)– RATSIONAALNE, reserveeritud ja objektiivsust taotlev Esoteerika; Külmalt hindav ja binaarloogiline Kuuvool; Sisutähenduste MÕTTED; Detailne Ööuneleja Yin; Must-valge selgitav või lootusetu töötlus (diaflux); Põhiküsimus, kus/kuhu liigitub?; Arukas ja Täpne IQ (intelligence quotence); Aktiivsuskeskuseks Pea; põhiline on vasak ajupoolkera ja parasümpaatiline närvisüsteem; Reaalne; Kategooriline, Täiskasvanulik meeleolemus ja LIBERAALNE poliitikakese (nn. „Midle-Age”); Liigses ühekülgsuses IGNORANTNE (võhiklik) – Kääriv ja lame; Kogunevad isikliku MÕISTUSE Meenutused, Arusaamised ja Kooskõlastused (mõistuselind Öökull ja mõistuseloom Hunt); Pingutav teosoofiline ja ASKEETLIK spirituaalsusvool.

3.) Tulemadude tulevikuvoolu väljund (outflux) – EKSPRESSIIVNE, irratsionaalne ja subjektiivsust taotlev Eksoteerika; Vahetult mänglev ja värviline Päikesevool; Välismuljeid tekitavad väljenduslikud TUNDED; Üldine Päevauneleja Yang; värviline armastav või säratu väljund (outflux); Põhiküsimus, kuidas tundub? Tore ja Kaunis EQ (emotional quotence); Aktiivsuskeskuseks Süda; põhiline on parem ajupoolkera ja sümpaatiline närvisüsteem; Sürreaalne; Labiilne, Lapselik meeleolemus ja SOTSIALISTLIK poliitikakese (nn. „New-Age”); Liigses ühekülgsuses NAIIVNE (lihtsameelne) – Tuulelipp ja nürimeelne; Kogunevad kollektiivse HINGE Unistused, Tunderikkused, Kooskõlastused (hingelind Pistrik ja hingeloom Hirv); Naudisklev eksoteeriline ja ARMASTUSE spirituaalsusvool.

1-2-3.) Maamadude suhtlusprotsess ehk TRIFLUX – See pole eraldi vool! KREATIIVNE elusädeme eetertuum ehk Sinu teadvuslik Maatervik (sümboolselt ringristi sees asetsev kolmnurk); Sinu Ilmapuu ürgjuured; Eluuneleja vaba kommunikatsiooni Mix; Ajaprotsesse läbiv põhiküsimus, miks elujõude üldse kasutada?; Hea ehk Terve WQ (wholeness quotence); Kujuneb tervikteadvuse Iseloom (naturo) ja kehalik Saatus (fatrice); Eluline vaba tahte loominguühtsus: Vaimus-Mõistuses-Hinges („Ageless/All-Age”); Terviklik ja mitmekülgne MEDITATIIVNE spirituaalsus.

SUHTLEMISPOSITSIOONIDE ENNEAGRAM

3-me kõikeläbiva ajavooluga kokkuseotud vaba tahte kaudu kujundavad kõik olendid Tõe sügavust, Täpsuse selgust ja Ilu värvikust, mis igal põhitasandil (9) on kvaliteedilt erisisulised. Kolm ajavoolu – tegus Kõht, mõtlev Pea ja suhtlev Südame aktiivsus – jaguneb igaüks omakorda kolmeks ehk kokku 9-ks (3x3) horisontaalselt võrdväärseks ja põhiliseks eluga suhtlemispositsiooniks, mida on võimalik endas vajadusel aktiveerida. Seega läbi 9 vertikaalse ajastutasandi moodustub inimkosmoses kokku 9x9=81 suhtlusviisi. Kõhu aktiivsuses (SQ) on tugeva tahtega tegutsemisjõud. Pea aktiivsuses (IQ) on terane üksi mõtlemisejõud. Südame aktiivsuses (EQ) on avatud inimestega suhtlemisejõud. Tavaliselt inimesel üks nendest positsioonidest natuke domineerib. Tervikliku horisontaalse eluringi 9 põhilist kommunikatsioonitüüpi on järgmised:

1. Perfektsionist/Visionäär (tulevikuline Kõhu aktiivsus) – otsekohene, range, moraalne, juhtiv, sihikindel, kompromissitu ja kriitiline. Tugev usk, kalduvus pahameelele.
2. Altruist/Abistaja (olevikuline Süda) – soe, sõbralik, toetav ja meelitav. Tugev armastus, kalduvus uhkusele.
3. Motivaator/Koordinaator (tulevikuline Süda) – populaarne, esinev, julge, edukas ja kameeleonlik. Tugev imidž, kalduvus edevusele ja pettusteks.
4. Organisaator/Läbirääkija (minevikuline Süda) – vahetu, kiire, meeldiv, huvitav, loominguline ja tundeline. Tugev suhtlemine, kalduvus kadedusele.
5. Generalist/Novaator (tulevikuline Pea) – lootusrikas, seiklev, avastav, leiutav, ideedeküllane, nautiv ja improviseeriv. Tugev optimism, kalduvus aplusele.
6. Lojalist/Hindaja (minevikuline Pea) – pühendunud, truu, nutikas, hoolikas, kohusetruu, turvaline ja muretsev. Tugev skeptitsism ja kalduvus argusele.
7. Ekspert/Teadja (olevikuline Pea) – uuriv, mõtisklev, töökas, katsetav, kompetentne, õpetav ja terane. Tugev põhjalikkus, kalduvus ahnusele.
8. Boss/Praktik (minevikuline Kõht) – distsiplineeritud, kogenud, võimukas, autoriteetne, tugev liider, kontrolliv, kaitsev ja õiglane. Tugev teadmistes, kalduvus liialdustele.
9. Moderaator/Harmoonik (olevikuline Kõht) – rahulik, kogev-vaatlev, lihtne, stabiilne, ühtne, ühendav, vahendav ja traditsiooniline. Tugev vabadus, kalduvus laiskusele.

Enneagram sisaldab endas vähemalt kolme järgmist põhimehhanismi:
a.) Kolme Seadus moodustub põhipositsioonidest 9 (Kõhus), 6 (Peas) ja 3 (Südames) – selles suunas toimub ennast valitsev ehk seaduspärane kommunikatsiooniprotsess, mida kasutatakse kontrollitud eesmärgipärase tegutsemise puhul. Vastupidises suunas - 9, 3 ja 6 - toimub ootamatu juhuslik protsess. Seda kasutatakse automaatselt tahtmatutes olukordades. Samuti soovitav rakendada lõõgastumiseks, kui on toimunud ülestressi takerdumine või lühisessejooks – liigne Kõhu ületöö peaks liikuma tagasi Südamesse; liigne Südame küllus tagasi Pähe; liigne Pea lühis tagasi Kõhtu.

b.) Seitsme Seadus moodustub kõrvalpositsioonidest 1 (Visionäär), 4 (Läbirääkija), 2 (Abistaja), 8 (Praktik), 5 (Novaator), 7 (Teadja) – sedasi toimub mingi kindla töövaldkonna loomulik positsioonide kasv ja areng. Vastupidises suunas areng on ebakompetentselt ekspluateeriv.

c.) Üheksa Seadus. Kõige olulisem positsioon on 9 (Harmonist), milles kõik lõppeb-algab korraga, ühendades kõik teised asetused tervikuks. Ringis päripäeva toimub areng põhiliselt läbi kollektiivse maailma, kus Perfektsionistist saab lõpuks Boss ja Moderaator. Siin alguses loobutakse egost ja hiljem ehitatakse ego vastavalt kollektiivi standarditele taas üles. Ringis vastupäeva toimub areng läbi isikliku maailma, kus Praktikust saab lõpuks Juht-Visionäär ja Harmoonik. Siin ehitatakse kohe alguses oma egot, millest hiljem kollektiivi abistamiseks loobutakse.

Kokkuvõttes Kolme Seaduse mehhanism võib olla üsna kiire, kuid kergelt domineerib üks kindel positsioon – Kõht, Pea või Süda. Seitsme Seaduse toime on keskmiselt aeglane, kestusega vähemalt 1 aasta. Üheksa Seadus on üsna aeglane, saavutades inimeses täisringi healjuhul 10-ne aastaga.

See ongi elementaarne kõrgvaimne ABC, mille kaudu avaneb kosmiline alfa ja omega, kerkivad kaose-korra aegruumilised tasandid, kus kõik kestab-lõppeb-algab vastavalt millisest voolust lähtuvalt maailmaga parajasti suhtleme. Kui iga näiliselt tühiseim elujõe alge, mis ajatust pimedusetühjusest ajaliselt esilekerkib, on terviklikult kaasosaline Kõiksuse koosloomes, siis pole enam võimalik pimesi uskuda ja orjalikult kummardada mingit kõigekõrgemat ainujumalat, vaid jumalikkust tuleb teadvustada iseenda ja kogu elu ürgseima kvintessentsi vaba andena, mille eest tuleb ka vastutada. Kõik, kes ihkavad omale igavest paradiisi ja petlikku ainujumala (reptiilse Saturni) surematusevalgust... kõik, kes pole iseenda tervikliku Kosmoseteadvusega harmoonias, tõmmatakse lõpuks ikka ajatute Pluuto jõudude poolt kindlalt alla, olles määratud ahastunult pimeduses lämbuma ja lõplikult hävinema!

Kolm joonist:
Ajavoolude Triflux
Kommunikatsioonipositsioonide Enneagram
Saturni Silm Lollidemaal

Lisatud manus(ed) Pisipilt (pisipildid)
           

(selle postituse viimane muutmine: 10-12-2017 01:30 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk
Uustulnukas

Postitusi: 97
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 12:43
Postitus: #2
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Olen nüüdseks mõnda aega kuulanud vene juutuubi regressiivse hüpnoosi kanalit, kus vesteldakse kooljatega. Ja hakkab kahtlus pugema hinge - millisest allikast ammutavad vastuseid nood nö sliiperid, keda kanali saatejuht meediumitena kasutab?

Kõik muistsed massimõrvarid on positiivsed kangelased, nende tegudele on õigustus ja põhjendus - kõik valitsejad kes olid NSVL-i lagunemisel tegevad, on/olid halvad.
Imperialismi propageerimine käib täiega. Demokraatia ja kõik läänelik mõistetakse hukka ühemõtteliselt ja kompromissitult.

Iseseisvalt mõtlema harjunud inimeses peaks tekkima kõhklused sedasorti kallutatud programmeerimise suhtes. Või kuidas, head kaasfoorumlased?
(selle postituse viimane muutmine: 06-12-2017 12:44 pikksukk.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Tavaliige

Postitusi: 77
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 15:01
Postitus: #3
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Demokraatia pole iseenesest mingi vabaduse näitaja, pigem on see üks väljamõeldud petlik mehhanism, mis peaks rahvast maharahustama ja looma eksliku arvamuse, et võim ongi tavakodanike käes. Ma tahaks näha üht perekonda, kus reaalselt valitseb demokraatia... eriti paljulapselist perekonda ja kuidas see peaks üldse toimima - absurd!

Kõik suured võitlevad osapooled - nii Läänes kui Idas või kusiganes - alluvad sarnaselt inimestega manipuleerivale ja poolustega kokkumängivale Saturnistlikule jõule. Sisuline valik on, kas oled ori või parasiit? Kumb siis on parem?
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk
Uustulnukas

Postitusi: 97
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 15:09
Postitus: #4
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
(06-12-2017 15:01 )pimedus Kirjutas:  Ma tahaks näha üht perekonda, kus reaalselt valitseb demokraatia... eriti paljulapselist perekonda ja kuidas see peaks üldse toimima - absurd!

Sisuline valik on, kas oled ori või parasiit? Kumb siis on parem?

Kuidas selline sisuline valik sinu perekonna näitega seostub?
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Tavaliige

Postitusi: 77
Liitunud: Nov 2016
06-12-2017 16:20
Postitus: #5
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
(06-12-2017 15:09 )pikksukk Kirjutas:  Kuidas selline sisuline valik sinu perekonna näitega seostub?

Ei seostugi, jutt oli seal lõigus "hea" Ida ja "kurja" Lääne poolustest!


(selle postituse viimane muutmine: 07-12-2017 15:47 pimedus.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk
Uustulnukas

Postitusi: 97
Liitunud: Nov 2017
06-12-2017 16:40
Postitus: #6
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Perekonnas kui sellises ei saa sinu väitel olla demokraatiat. Mulle jääb ähmaseks... ilmselt me saame sellest sõnast nii palju erinevalt aru, et edasi arutleda ei ole mõtet - selles teemas ja siin foorumis. Ent selgita mulle palun fraasi "sisuline valik, kas oled ori või parasiit" seost ""hea" Ida ja "kurja" Läänega".
(selle postituse viimane muutmine: 06-12-2017 16:41 pikksukk.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pimedus
Tavaliige

Postitusi: 77
Liitunud: Nov 2016
07-12-2017 15:47
Postitus: #7
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
Parasiit joondub ainuvalitseja näiliselt õigete ideede järgi. Parasiit pole võimeline ainuvalitseja näiliselt ilusates ideedes kahtlema. Parasiiti ei huvita et tal võib olla ka täiesti mitteõigus. Kõik peavad näilise ainuvalitseja järgi joonduma, vastasel juhul kuuluvad nad ekspluateerimisele ja orjastamisele.

Kas demokraatia on ebakompetentse enamuse võim, kus valitseb vaid näiliselt ilus, õige ja hea, sest eksperdid on alati vähemuses?
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
pikksukk
Uustulnukas

Postitusi: 97
Liitunud: Nov 2017
07-12-2017 16:55
Postitus: #8
RE: SURNUTE SALADUSED 3. osa – 3 Ajavoolu ja Enneagram
kooljate saladused

https://www.youtube.com/watch?v=YEvyvpjBHFA

Siin ta jälle on - regressiivne hüpnoos.
Ka Boeing 747 alla lasknud raketikompleksi juures askeldasivad poolakad ja ameeriklased. Laugh
Nutikas , hübriidsõda
(selle postituse viimane muutmine: 07-12-2017 16:57 pikksukk.)
Leia selle kasutaja kõik postitused Tsiteeri seda postitust oma vastuses
Postita vastus 


Võimalikud seotud teemad...
Teema: Autor Vastuseid: Vaatamisi: Viimane postitus
  SURNUTE SALADUSED 2. osa - Sinu Kõiksuse Reaalsus pimedus 4 772 Eile 14:58
Viimane postitus: pimedus
  SURNUTE SALADUSED 1. osa – Esoteeriline Sümbol, Müüt ja Müstika pimedus 1 770 27-11-2017 11:20
Viimane postitus: pimedus

Vali alamfoorum:


Kasutaja(d) vaatamas seda teemat: 1 külalist

gro.bew-arap[tä]bew-arap | Para-web | Tagasi üles | Tagasi sisu juurde | Mobile Version | RSS voog